Print

Hai ý tưởng về Giáo dục và Đào tạo

Written by Le Tien Dung on .

Hai ý tưởng này hoàn toàn không phải do người viết tự nghĩ ra mà là quan sát được trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài. Theo thông tin người viết tự tìm hiểu thì hiện tại Bộ GD và ĐT chưa có chương trình như thế này.

1- Chương trình học bổng dành cho công dân nước ngoài có dòng máu Việt

Chương trình này sẽ cấp học bổng cho sinh viên gốc Việt tham dự các khoá học đại học hoặc sau đại học tại Việt Nam. Do trình độ công nghệ và khoa học của chúng ta chưa phát triển, vì vậy chương trình sẽ chỉ tập trung vào các ngành đặc thù của Việt Nam như ngành Việt Nam học, đông phương học, Tiếng Việt.

Sau khi hoàn thành chương trình học thì những học viên này sẽ là người chuyển tải thông tin đến nhóm những người còn thiếu thông tin, và như vậy họ sẽ tránh được việc bị lôi kéo bằng những thông tin thiếu chính xác hay bóp méo.

Bằng việc cung cấp học bổng cho con em người Việt về Việt Nam học tập chúng ta cũng kéo được cộng đồng người Việt ở hải ngoại về gần với quê hương, thậm chí người ta có thể coi đó là việc chính phủ Việt Nam quan tâm và hỗ trợ đến cộng đồng Việt kiều. Khi một số người nhờ việc được đào tạo tại Việt Nam qua chương trình học bổng này mà có nhiều đóng góp cho cộng đồng và đất nước họ cư trú thì cũng có thể nói là chương trình học bổng này có thể giúp nâng vị thế của Việt kiều tại nước đó. Cuối cùng thì khi có vị thế cao họ sẽ có nhiều ảnh hưởng tốt đối với quan hệ giữa Việt Nam và nước họ cư trú.

2- Chương trình hỗ trợ thành lập mới hoặc phát triển khoa Việt Nam học tại các trường Đại học của nước ngoài.

Chương trình này sẽ cung cấp tiền thông qua các dự án hỗ trợ xây dựng mới hoặc phát triển khoa Việt Nam học tại các trường đại học nước ngoài. Chương trình sẽ kêu gọi các khoa hay trường ở nước ngoài gửi đề cương dự án sau đó sẽ được đánh giá và xét duyệt bởi một hội đồng do bộ GD ĐT lập ra. Chương trình có thể cấp tiền cho các hoạt động sau đây:

  • Xây dựng phòng Lab và giáo trình học tiếng Việt
  • Mời giáo viên của khoa Việt Nam học tại trường đó sang học và trao đổi tại Việt Nam.
  • Gửi Giảng Viên, nghiên cứu viên chuyên ngành Việt Nam học sang dạy, hỗ trợ trường bạn trong việc giảng dạy và nghiên cứu về Việt Nam.
  • Hỗ trợ kinh phí cho các đề tài/dự án nghiên cứu về Việt Nam của khoa/trường đó.

Chương trình này nếu được thực hiện tốt sẽ nâng cao hình ảnh “Việt Nam ở đâu trên bản đồ thế giới”.

Dũng Lê