Print

Dành cho các cựu sinh viên Việt Nam tại Hàn

Written by Le Tien Dung on .

VNKR AlumniXin mời tất cả các bạn cựu sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Hàn quốc tham gia trả lời một số câu hỏi để cập nhật thông tin. Chương trình này chỉ dành cho các bạn đã học tập và nghiên cứu hoặc làm việc tại Hàn quốc (không dành cho tu nghiệp sinh).
 

Mục đích của thăm dò:

Là để có được một cơ sở dữ liệu thông tin về các cựu sinh viên Việt Nam tại Hàn quốc nhằm nối kết với nhau khi điều kiện cho phép thành lập hội Cưu sinh viên VN tại Hàn quốc. Mọi thông tin cá nhân đều được đảm bảo an toàn và sẽ không được sử dụng vì mục đích thương mại. Mọi lo ngại về privacy xin sẵn sàng đựoc giải đáp qua e-mail hoặc post bài trả lời dưới đây.

Ai có thể tham gia trả lời câu hỏi:

 1. Tất cả các bạn đã từng học ở Hàn quốc nay về Việt Nam hoặc đang học tiếp hay làm việc ở một nước thứ 3.
 2. Tất cả các bạn hiện đang ở Hàn quốc nhưng đã hoàn thành ít nhất một chương trình sau đây: đại học/cao học/nghiên cứu sinh tiến sỹ /sau tiến sỹ.
 3. Các bạn đã từng là nhân công trình độ cao (có bằng đại học trở lên) tại Hàn quốc. Các bạn thuộc nhóm này đề nghị chọn "Others" với câu hỏi "Which University did you attend?".
Cập nhật thông tin như thế nào:

Đây là một bản cập nhật thông tin được trình bày dưới dạng câu hỏi thăm dò (survey) bao gồm 15 câu hỏi liên quan đến việc học tập của các bạn tại Hàn quốc.

Hiên nay chúng tôi đã có một danh sách trên 120 cựu sinh viên với những người này thì chúng tôi đã gửi mail đến hộp thư, vậy bạn nào đã nhận được mail nhưng chưa trả lời thì khi đọc được mail này sẽ tranh thủ trả lời bản thăm dò. Với những bạn không có trong danh sách thì xin tham gia trả lời câu hỏi tại link sau:

Sau khi các bạn điền tên và địa chỉ e-mail thì một cái link sẽ được gửi vào e-mail của bạn để bạn có thể trả lời câu hỏi. Nếu sau khi bạn điền địa chỉ e-mail và được thông báo là địa chỉ e-mail đã có trong cơ sở dữ liệu thì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã gửi cho bạn link trả lời câu hỏi qua e-mail đó, bạn kiểm tra lại mailbox để trả lời.

 

Để tiện cho các bạn theo dõi chúng tôi liệt kê các câu hỏi trong bản survey dưới đây, hầu hết các câu trả lời đã được soạn sẵn, bạn chỉ việc lựa chọn câu trả lời đúng với bạn. Toàn bộ 15 câu hỏi có thể được trả lời trong vòng 2 phút.

 1. Tên họ đầy đủ của bạn? (viết không có dấu)
 2. Địa chỉ e-mail
 3. Ngày tháng năm sinh (để gửi thiệp mừng sinh nhật hoặc mừng . . thọ Laughing)
 4. Giới tính (đế xem nếu bạn nào mải học quá mà chưa có nửa kia thì sẽ được làm mối cho)
 5. Ngày tháng năm bạn đến Hàn quốc
 6. Bạn ở Hàn quốc trong bao lâu (trả lời theo số năm)
 7. Bạn đã học/làm việc tại trường/viện nào (nếu là dạng golden card thì chọn others trong danh sách các trường)
 8. Chuyên ngành bạn học/làm việc tại HQ (lựa chọn một trong số gợi ý có sẵn)
 9. Bằng cấp bạn đạt được tại Hàn quốc (nếu là diện golden card đề nghị chọn "non-degree graduate").
 10. Cơ quan tài trợ cho việc học tập/làm việc của bạn tại Hàn quốc (lựa chọn trong các option có sẵn)
 11. Sau khi hết hạn ở HQ bạn có tìm được việc làm ngay không? (chọn yes hoặc No)
 12. Vị trí công việc hiện tại của bạn và tên công ty
 13. Bạn đánh giá thế nào về việc học tập/làm việc tại HQ đến sự phát triển nghề nghiệp hiện tại, chọn 1 trong 5 lựa chọn sau:
  • Rất quan trọng
  • Quan trọng
  • Cũng hơi quan trọng
  • Công việc hiện tại ko liên quan đến kinh nghiệm/bằng cấp đạt được ở HQ
  • Việc làm việc/học tập tại hàn quốc có ảnh hưởng xấu đến nghề nghiệp của bạn
 14. Nếu câu lạc bộ cựu sinh viên VN tại HQ được thành lập thì bạn có gia nhập câu lạc bộ không?
 15. Các gợi ý khác của bạn


Trừ câu hỏi thứ 15, các câu hỏi khác đều thuộc diện bắt buộc phải trả lời.

Xin cám ơn các bạn

Dung Le