Print

Ken Robinson's Speech - British English

Written by Le Tien Dung on .

Bài phát biểu của Sir Ken Robinson về chủ đề "Trường học giết chết tính sáng tạo". Nếu đường truyền tốt bạn có thể xem video clip, trong trường hợp đường truyền kém bạn có thể nghe bản audio. Bạn sẽ thấy sự khác biệt về các phát âm, giọng nói rất rõ giữa American English của Hillary Clinton và British English của Sir Ken Robinson.

Ken Robinson says Schools kill creativity

(Video clip)

 

(Audio clip)