Print

American English with Mary Roach's Speech

Written by Le Tien Dung on .

Giới thiệu giọng nữ Anh-Mỹ với bài phát biểu về "10 điều bạn không biết về orgasm". Đây là bài phát biểu rất vui nhộn và có thể mở mang hiểu biết của bạn về lĩnh vực cảm xúc. Bạn sẽ thấy thai nhi trai trong bụng mẹ đã biết "tự sướng" hay người chết rồi vẫn có thể có "orgasm".

Bản audio dành cho người dùng có đường truyền chậm

 

Bản video dành cho người dùng có đường truyền tốt