Print

Rational design of herbicide resistant acetohydroxy acid synthase

Lê Tiến Dũng
Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch, Hà Nội, Việt Nam
Viện Công nghệ sinh học, Trường Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc
Choi Jung-Do
Viện Công nghệ sinh học, Trường Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc

Tóm tắt:

Acetohydroxy acid synthase (AHAS) xúc tác cho phản ứng đầu tiên trong chu trình sinh tổng hợp axít amin mạch nhánh của thực vật và vi sinh vật đồng thời là enzyme đích của nhiều nhóm thuốc diệt cỏ. Trong báo cáo trước đây chúng tôi đã công bố mô hình cấu trúc không gian của enzyme AHAS của cây thuốc lá dựa trên cấu trúc của AHAS từ nấm men. Trong báo cáo này chúng tôi mô tả việc thiết kế và xây dựng các thể đột biến của enzyme AHAS có khả năng kháng thuốc diệt cỏ dựa trên mô hình cấu trúc của trung tâm tương tác với chất diệt cỏ và phương pháp đột biến điểm có định hướng. Trong số những thể đột biến thu được, thể đột biến D375E biểu hiện khả năng kháng rất mạnh với 2 trong 3 nhóm thuốc diệt cỏ nghiên cứu mà không có sự thay đổi đáng kể về đặc tính xúc tác. Kết quả nghiên cứu này cho thấy thể đột biến D375E có thể được sử dụng để tạo nên thực vật chuyển gien chống chịu với thuốc diệt cỏ. Ngoài ra kết quả này còn cho thấy việc sử dụng mô hình cấu trúc kết hợp với phương pháp đột biến điểm có định hướng là phương pháp hiệu quả và ít tốn kém để thiết kế và xây dựng những thể enzyme đột biến có tính trạng mong muốn.