Cynosura Virtual Courses

Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Chronicle Careers

Welcome to Cynosura Virtual Courses

In an effort to create an online resources to promote Science and Education, I have come up with an idea of the Cynosura Virtual Courses.

If you are a Professor, a Teacher or an Instructor, we are pleased to?host your study materials and make it available for your offline students (those who attend your classes). By doing so, our visitors also have an opportunity to be your online students. You will keep the right to approve the enrollment of any students.

If you are a visitor and find a course interesting to you, you are free to join us as a student. Study seriously, as we will have completion certificates for those who complete the course above the satisfaction level.

If you are not one of the above but would like to contribute to the development of this idea, you are welcome to send me an e-mail for further discussion.

Các khóa học hiện có


Với sự phát triển của Công nghệ Sinh học, ngày càng nhiều sản phẩm Nông nghiệp cũng như Y dược có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen (GMO) được đưa vào chuỗi tiêu dùng.
Mặc dù được coi là một trong những tiến bộ của Khoa học, hiện nay cũng có không ít những quan điểm không ủng hộ việc sử dụng thực phẩm, dược phẩm có nguồn gốc từ sinh vật chuyển gen.
Khóa học trực tuyến này sẽ cung cấp một số thông tin chung cơ bản nhất về GMO với hy vọng người học sau khi học xong sẽ tự đưa ra được quan điểm của mình về vấn đề này. Các bài viết hầu hết được dịch từ chương trình Giáo Dục Công chúng của Đại học Cornell, Hoa Kỳ.
Dũng Lê
Khóa học này cho phép khách vào  khóa học này yêu cầu một khoá truy cập
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about

Đột biến điểm có định hướng là một trong những phương pháp đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao trong nghiên cứu sinh học phân tử và enzyme học. Trong khóa học này Thảo Nguyễn sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp tạo đột biến điểm có định hướng với vector M13.


New posts in forums

Picture of Dung Le
This is a test topic
Bởi Dung Le - Saturday, 18 August 2007, 03:57 PM
  Dear CVC users,
Welcome you to our online course database. We are posting this topic in order to see how it works. Do not pay attention to it.
Thank you!
CVC Initiative AdminHai Ba Năm Sáu Bảy CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 Hôm nay Sunday, 17 December 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Bỏ qua Hoạt động gần đây
Hiện, ẩn khối

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Friday, 15 December 2017, 09:55 PM

Không có gì mới từ lần đăng nhập gần đây nhất của bạn

"hackcheckstr"
Female Viagra No Prescription Tenormin No Prescription Order Carisoprodol Buy Flomax Online Arimidex Online Buy Evista Discount Buy Imitrex Discount Buy Paroxetine Cheap Cheap Motrin 600 mg Buy Motrin Purchase Valium Acomplia No Prescription Order Valtrex Order Tenormin Cheap Tamiflu Without Prescription Buy Viagra Soft Tabs No Prescription Amoxil 250 mg Online Diflucan To Buy Cheap Celebrex Generic Levitra Cheap Zanaflex Order Zestril Buy Kamagra 100 mg Buy Lorazepam Discount Cheap Celexa 40 mg Buy Viagra Soft Tabs Buy Lasix Discount Nolvadex Without Prescription Buy Biaxin Online Buy Generic Propecia Zanaflex To Buy Purchase Zyprexa Order Clomid Cheap Order Klonopin Cheap Generic Famvir Famvir To Buy Buy Avandia No Prescription Zanaflex No Prescription Inderal To Buy Buy Imitrex No Prescription Tamiflu Online Buy Generic Valium Order Zyloprim 100 mg Buy Tenormin Discount Order Zithromax Cheap Purchase Cleocin Buspar 5 mg Online Diazepam To Buy Buy Ultram Tamiflu Without Prescription Augmentin To Buy Order Metformin Viagra 100 mg Order Zocor Order Effexor Cheap Alprazolam Online Fosamax Online Buy Prilosec Nexium 40 mg Order Paroxetine Buy Cialis Soft Tabs Cheap Order Topamax 100 mg Fosamax To Buy Order Xanax Cheap Actos Without Prescription Levitra To Buy Buy Kamagra Buy Buspar 10 mg Zyprexa Online Order Fosamax Cheap Proscar Order Cialis Jelly Cheap Effexor To Buy Buy Generic Kamagra Order Seroquel 300 mg Order Tamiflu 75 mg Buy Zyrtec Fluoxetine No Prescription Order Augmentin Cheap Buy Protonix No Prescription Premarin No Prescription Cheap Zanaflex 2 mg Generic Amaryl Buy Viagra Actos Online Cheap Zelnorm Clomid No Prescription Cheap Viagra Super Active 100 mg Order Amoxil Cheap Purchase Levitra Augmentin 375 mg Celebrex To Buy Rimonabant To Buy Zolpidem To Buy Cheap Viagra Super Active Flagyl To Buy Buy Metformin No Prescription Amaryl 2 mg Generic Celebrex Cheap Tetracycline Xenical To Buy Generic Singulair Effexor No Prescription Order Altace Cheap Evista Buy Protonix Order Diovan Cheap Buy Prozac Online Viagra Online Buy Herbal Soma Discount Buy Topamax No Prescription Buy Amoxil Topamax Online Ceftin Discount Buy Levitra Professional Discount Elavil Without Prescription Buy Carisoprodol Discount Buy Soma Cheap Prilosec Order Claritin 10 mg Buy Cialis Jelly 20 mg Buy Plavix Order Plavix 75 mg Cheap Nexium Cheap Altace Levitra Professional To Buy Order Fosamax Effexor XR 37.5 mg Online Lexapro To Buy Order Lamisil Zolpidem Online Buy Fosamax Discount Order Cardizem Cheap Dostinex No Prescription Buy Glucotrol Buy Zyprexa No Prescription Famvir Without Prescription Norvasc 5 mg Evista To Buy Lipitor 5 mg Buy Levitra Professional 20 mg Bactrim No Prescription Order Xenical Tetracycline 500 mg Buy Lasix Protonix To Buy Generic Ativan 1mg Pills Purchase Flagyl Lasix No Prescription Viagra Super Active To Buy Generic Tenormin Buy Pravachol No Prescription Cheap Tramadol Order Buspar Cheap Buy Viagra Super Active Cheap Soma To Buy Bactrim To Buy Arimidex To Buy Order Cialis Soft Tabs 20 mg Fluoxetine Without Prescription Purchase Diflucan Lamisil Online Buy Atarax No Prescription Cheap Synthroid 100 mcg Viagra To Buy Order Augmentin Cheap Generic Ativan Topamax To Buy Order Accutane Klonopin Without Prescription Buy Generic Glucophage Order Celexa 40 mg Buy Rimonabant Wellbutrin SR To Buy Buy Neurontin Cheap Buy Celexa Buy Alprazolam Online Buy Generic Allegra Cephalexin 500 mg Order Zovirax Ceftin To Buy Buy Celebrex Discount Order Zyprexa Phentermine Online Cheap Generic Flagyl 400mg Pills Buy Zovirax Cheap Buy Sumycin Viagra Super Active No Prescription Order Levitra Professional Buy Female Viagra Buy Doxycycline Discount Buy Generic Ativan Purchase Zoloft Meridia Online Norvasc 10 mg Buy Fluoxetine 20 mg Buy Zoloft Online Topamax 200 mg Acomplia No Prescription Buy Clomid Avodart No Prescription Buy Effexor XR 75 mg Buy Viagra Super Active Elavil Online Buy Generic Glucophage Ambien Discount Purchase Meridia Xenical Without Prescription Cheap Augmentin Buy Tramadol Cheap Buy Topamax Discount Buy Celexa Generic Effexor Order Pravachol Buy Glucophage 850 mg Buy Generic Effexor 75mg Pills Fosamax No Prescription Klonopin Without Prescription Viagra Super Active Discount Buy Levaquin Nolvadex To Buy Aldactone Without Prescription Buy Clomid Order Prilosec Cheap Buy Ativan Cheap Buy Generic Augmentin Buy Propecia Cheap Cheap Levaquin Buy Xenical Order Atarax Zithromax 250 mg Buy Atarax Cheap Buy Avapro Online Valium To Buy Buy Zocor Discount Order Amoxil 250 mg Lamisil Discount Evista Online Order Generic Effexor 75mg Pills Protonix To Buy Cheap Clarinex Lexapro No Prescription Order Zolpidem Cheap Order Zerit Cheap Buy Generic Seroquel Zyloprim Online Imitrex To Buy Diazepam Online Generic Valium 5mg pills Online Proscar No Prescription Xanax Online Buy Meridia Buy Avandia No Prescription Cheap Valtrex Phentermine Without Prescription Generic Effexor Kamagra Without Prescription Generic Diflucan Generic Paxil Zyloprim 300 mg Neurontin To Buy Metformin 500 mg Buy Generic Zolpidem Purchase Aciphex Klonopin Online Rimonabant Discount Buy Proscar Buy Zocor Cheap Zoloft Online Prevacid Online Claritin To Buy Order Female Viagra Cheap Cheap Prozac Premarin 0.625 mg Order Imitrex Cheap Order Tenormin Ambien To Buy Buy Altace Cheap Female Viagra 100 mg Prozac To Buy Generic Atarax Cheap Amoxil 500 mg Diazepam Online Rimonabant Without Prescription Paxil 40 mg Tetracycline Online Purchase Carisoprodol Buy Elavil No Prescription Valium Online Synthroid No Prescription Buy Prozac No Prescription Buy Lamisil 250 mg Lasix No Prescription Cheap Zoloft Lamisil Online Order Zoloft Cheap Viagra Super Active Online Acomplia 20 mg Buy Generic Propecia Metformin 500 mg